• بورد تخصصی بیماری‌های پوستی
  • جراحی پوست و زیبایی
  • کاشت مو
  • لیزر و زیبایی
  • متخصص بیماری‌های پوست کودکان
  • متخصص پوست و مو
دکتر مهدی قیصری

دکتر مهدی قیصری

متخصص پوست و مو

دکتر سعیده فرج زاده

متخصص بیماری‌های پوست کودکان

دکتر زهرا موسوی

متخصص پوست و مو

دکتر منصور نصیری کاشانی

بورد تخصصی بیماری‌های پوستی

دکتر علیرضا فیروز

متخصص پوست و مو

دکتر همایون مژدهی آذر

بورد تخصصی بیماری‌های پوستی